Elizabeth Wholeness Ministry presents inspirational talks covering a range of interesting topics in the journey to wholeness. Inpirational talks are presented in English and/or Afrikaans.

Talk 1

FAT, ABOUT FORTY AND FATIGUE...IT'S GOD'S DESIGN YOU SEEK!
Voel jy vet, oud en moeg...met God se plan sal jy vandag kan ophou swoeg.

Talk 2

ALIGN YOUR SOUL (THOUGHTS/EMOTIONS/ACTIONS) AND LET THE SPIRIT MAKE YOUR BODY WHOLE
Met jou siel (denke/emosies/wil) belyn kan God se Gees dwarsdeur jou skyn.

Talk 3

EMOTIONS OF RED ROSES AND THOUGHTS OF VIOLET BLUE, BUT THROUGH MY HORMONAL BEHAVIOUR I CAN GET EASILY SUDE
Gerbera denke, rooi rose emosies maar...kakiebos gedrag - wat kan ons tog van ons hormone verwag?

Talk 4

A HEART FREED FROM PAIN BEARS THE SEEDS OF THE FRUIT OF THE SPIRIT FOREVER TO REMAIN
'n Hart wat van pyn bevry is dra die vrug van die Gees omdat dit van binne af bly is.

Talk 5

WHEN GODLY INTIMACY SPEAKS FROM THE HOLY OF HOLIEST, MY EARS ARE OPEN
Wanneer Goddelike intimiteit my aanspreek vanuit die Allerheiligste, is my ore oop.

Talk 6

ARE YOU LEAVING FOOTPRINTS IN THE SAND OR HEARTPRINTS IN ETERNAL LAND? LET THE SPIRIT OF GOD SHINE RIGHT FROM YOUR HEART
Laat voetspore in die sand of hartspore in ewigheidsland? Laat God se Gees soos moredou op jou wees.